VEC­KANS ROS0R

Vi i Vasastan - - Tyck Om! -

Stort tack till al­la de vän­li­ga män­ni­skor som även i år gjort det möj­ligt för mej att so­la på Sol­klip­por­na på Fjä­der­hol­mar­na. Jag har näm­li­gen fått då­lig ba­lans och väd­jat till män­ni­skor om en hjäl­pan­de hand. Al­la 3 till­fäl­le­na har män­ni­skor stöt­tat mej fram och åter med ett le­en­de på läp­par­na.TACK! Det finns myc­ket vän­lig­het i vårt stres­sa­de sam­häl­le.

Le­na från Va­sas­tan Vi vill tac­ka den fan­tas­tis­ka per­so­na­len på S:t Gö­rans sjuk­hus för god vård och om­sorg om vår mam­ma och sys­ter, Ma­ri­an­ne West­lund. Vi vill ock­så tac­ka all hjälp­sam och kun­nig am­bu­lans­per­so­nal. Slut­li­gen vill vi tac­ka dr Erik Em­bring och di­strikts­skö­ters­kor­na Ann och Le­na, Sur­brunns Vård­cen­tral, för all vård och om­sorg om Ma­ri­an­ne.

Anders West­lund och Kerstin Wall­din

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.