Se möj­lig­he­ter­na!

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Lasse Olovs­son

Kom­men­tar till ar­ti­keln ”Fot­bolls­klubb ska oc­ku­pe­ra plan i in­ners­tan”:

Pro­ble­met är att de sty­ran­de in­te är så id­rotts­in­tres­se­ra­de och in­te tit­tar på vil­ka möj­lig­he­ter det finns. Spon­tant tän­ker jag på Vasa­par­ken. Kan in­te Norr­tull s.k. trä­na där? Då får spon­tan­fot­bol­len be­dri­vas på and­ra ti­der.

Pub­li­ce­rad på StockholmDirekt 17 au­gusti 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.