Spe­ci­a­li­se­ra­de på tand­loss­ning

Vi i Vasastan - - Vasastan -

2004 star­ta­de Ma­ry­am Pour­mousa spe­ci­a­list­kli­ni­ken Wa­sa Tand­kli­nik.

Kli­ni­ken har spe­ci­a­li­se­rat sig på tand­loss­ning och im­plan­tat­be­hand­ling men fun­ge­rar ock­så som en all­män tand­lä­kar­mot­tag­ning.

Med den se­nas­te tek­ni­ken har de skaf­fat sig ett gott ryk­te och job­bar ef­ter de­vi­sen att kli­ni­kens kun­der ef­ter be­hand­ling ska va­ra pa­ro­don­talt fris­ka och ka­ri­es­fria. Wa­sa Tand­kli­nik tar emot re­mis­ser från and­ra tand­lä­ka­re för be­hand­ling av tand­loss­ning och im­plan­tat-ope­ra­tion.

Bo­ka tid re­dan idag:

08–210185 in­fo@wa­sa­tand­kli­nik.se wa­sa­tand­kli­nik.se Teg­nér­ga­tan 8, Stock­holm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.