’’FÖRS­TA MAJ ÄR MER HELIGT’’

Vi i Vasastan - - Stockholmsvalet 2018 -

Ju­lia Han­berg och Han­na Hagström job­bar i när­he­ten av Stads­bib­li­o­te­ket där man kan för­tids­rös­ta.

– Jag kom­mer att va­ra i som­mar­stu­gan på val­da­gen och vill in­te åka in till stan för att rös­ta. Och så är det skönt att ha det gjort, sä­ger Han­na Hagström.

– Jag ska på bröl­lop da­gen in­nan och dess­utom tyc­ker jag att själ­va val­da­gen är li­te ång­est­fylld, sä­ger Ju­lia Han­berg.

Bå­da är med­vet­na om att man kan änd­ra sig och rös­ta igen, men få sa­ker skul­le få dem att gö­ra det.

– Det är väl om par­ti­et jag rös­tar på helt skul­le by­ta ide­o­lo­gi men det känns in­te så tro­ligt, sä­ger Ju­lia Han­berg.

Vis­sa tyc­ker att det är li­te hög­tid­ligt att rös­ta på val­da­gen?

– Det tyc­ker in­te jag, i så fall är förs­ta maj mer heligt. Jag tyc­ker att det är prak­tiskt och lugnt att för­tids­rös­ta, sä­ger Ju­lia Han­berg.

– Och det är ro­li­ga­re att gå hit än att post­rös­ta, här får man li­te at­mo­sfär, fyl­ler Han­na Hagström i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.