Var­för släp­per in­te SL på pas­sa­ge­ra­re i al­la dörr­öpp­ning­ar på bus­sen? I stäl­let ska al­la köa längst fram vil­ket för­u­tom tar lång tid även ska­par fru­stra­tion och träng­sel.

Vi i Vasastan - - Tyck Om! -

Hans

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.