Klas­sisk fransk fo­to­graf i ny utställning

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Nu öpp­nar en ny utställning på Kul­tur­hu­set där man kan se ett hund­ra­tal fo­to­gra­fi­er av den klas­sis­ka frans­ka fo­to­gra­fen Ro­bert Doisneau (1912-1994). Doisneau skild­ra­de Pa­ris ga­tu­liv och be­skrivs som en av de sto­ra frans­ka mäs­tar­na.

– Doisneau ha­de en sär­präg­lad stil, en blyg­sam hu­ma­nist som fla­ne­ra­de på Pa­ris ga­tor och som skild­ra­de ögon­blic­ket, sä­ger Maria Pa­to­mel­la, verk­stäl­lan­de pro­du­cent för Konst/De­sign & Mode på Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern, i ett press­med­de­lan­de.

Ut­ställ­ning­en vi­sas 7 september–25 no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.