Nypre­miär 21 september

Vi i Vasastan - - Stockholms Helg -

Den 21 september är det nypre­miär av Im­pro­vi­sa­tions­stu­di­ons fö­re­ställ­ning Stock­hol­ma­re där man kan se Pal­le Sö­der­berg, Lot­ta Malm­hes­ter och El­len Bo­beck spe­la upp 100-tals oli­ka ty­per av stock­hol­ma­re på scen – helt im­pro­vi­se­rat och ba­se­rat på publi­kens er­fa­ren­het.

Re­gi och kon­cept står Mar­tin Gei­jer för. Mu­si­ker Hen­ric Ham­marslätt.

Fö­re­ställ­ning­en kom­mer spe­las un­der hös­ten 2018 på Im­pro­vi­sa­tions­stu­di­ons scen på Skå­ne­ga­tan 63.

TAGGADE. Lot­ta Malm­hes­ter, El­len Bo­beck, Mar­tin Gei­jer och Pal­le Sö­der­berg lad­dar in­för nypre­miä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.