För­slag till ska­te­park i Ha­gas­ta­den

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Ti­di­ga­re i år la­des ett med­bor­gar­för­slag om en ska­te­board­park i Va­sas­tan. Stads­dels­för­valt­ning­en an­ser att Vasa­par­ken in­te har ka­pa­ci­tet för det, ut­an job­bar nu istäl­let för att ska­pa ska­te­möj­lig­he­ter i Ha­gas­ta­den.

Med en ny park vill man även främ­ja ska­te­boar­dåk­ning bland tje­jer ef­tersom de är un­der­re­pre­sen­te­ra­de där en­ligt Rik­sid­rotts­för­bun­det.

Man pla­ne­rar även att gö­ra kan­ter­na på Ob­ser­va­to­ri­elun­dens damm mer håll­ba­ra, då den an­vänds som ska­tey­ta de pe­ri­o­der när den är torr­lagd.

FOTO: SANNA KÄLLDÉN

SKATEPEPP. För­valt­ning­en vill ska­pa nya möj­lig­he­ter i Ha­gas­ta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.