Till­fäl­lig ut­ställ­ning i Bir­kas­tan

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Mel­lan den 18 och den 25 ok­to­ber på­går Na­rek Ag­ha­ja­ny­ans ut­ställ­ning ”The Fifth season” på Norr­bac­ka­ga­tan 11.

– I grund och bot­ten är det­ta ett land­skaps­må­le­ri, men land­ska­pen som av­bil­das kan in­te lo­ka­li­se­ras. De finns in­te i verk­lig­he­ten, de är en il­lu­sion som ska­pas ge­nom ett oräk­ne­ligt an­tal ljus­vek­to­rer. Där­för kal­lar jag ut­ställ­ning­en “The Fifth Season ”, nå­got som egent­li­gen in­te finns, sä­ger Na­rek Ag­ha­ja­ny­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.