Upp­rust­ning­en klar: Nu är nya En­ke­huspar­ken in­vigd

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­[email protected]­rekt­press.se

Ny konst, lek­plats och fle­ra äp­pel­träd. Nu är upp­rust­ning­en av En­ke­huspar­ken fär­dig och i fre­dags var det in­vig­nings­ka­las.

I vå­ras bör­ja­de upp­rust­ning­en av En­ke­huspar­ken och un­der bygg­ti­den har man in­te kun­nat vis­tas där. Planerna på att för­nya parken har på­gått i fle­ra år och många har haft åsik­ter om vad de vill se i den.

Nu är upp­rust­ning­en klar och i fre­dags var det en väl­be­sökt in­vig­nings­fest där ele­ver från Vik­tor Ryd­bergs sko­la upp­träd­de. Stäm­ning­en var god och det bjöds på popcorn och le­mo­nad.

– Vi bru­kar gå hit of­ta och det har ab­so­lut bli­vit myc­ket fi­na­re ef­ter upp­rust­ning­en, sä­ger Ted Gustafsson.

Bland ny­he­ter­na finns bland an­nat en frukt­lund med fle­ra oli­ka äp­pel­träd, en ny ut­form­ning av lek­plat­sen med te­ma e ko­lo­gi och mång­fald samt ett nytt konst­verk, ”Var är du…”, signerat Ni­ki Me­ri­maa.

I par­kens söd­ra del har gräs­mat­tan er­satts med konst­gräs och be­lys­ning­en i parken har bytts ut och kom­plet­te­rats.

FOTO: MIM­MI EP­STE­IN

TOPP­BE­TYG. Ted och Ty­ko Gustafsson gil­lar nya En­ke­huspar­ken med ny kosnt och äp­pell­und.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.