Så har in­brot­ten mins­kat i Stock­holms in­nerstad

Vi i Vasastan - - Stockholm - KÄLLA: Po­li­sen

Siff­ror­na ang­er an­ta­let in­brott och för­sök till in­brott mel­lan den 1 ja­nu­a­ri och 30 sep­tem­ber 2018 jäm­fört med sam­ma tid 2017. Siff­ror­na för he­la Ci­ty var 649 för­ra året och 410 un­der årets pe­ri­od.

FOTO: AN­NA-KA­RIN LANDIN

MINS­KAR. An­ta­let in­brott i in­ners­tan mins­kar i år jäm­fört med för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.