Jul­be­lys­ning­en har kom­mit upp i Ci­ty

Vi i Vasastan - - Stockholm - Per Brandt

Nu är det jul­stäm­ning i stan. Tra­fik­kon­to­ret har bör­jat sät­ta upp be­lys­ning­en.

Bland an­nat kring Gustav Adolfs torg och Ro­sen­bad så sit­ter det ny be­lys­ning på plats. Miss­tänkt lik jul­be­lys­ning. Två må­na­der in­nan jul. Kan det stäm­ma? Japp, med­de­lar tra­fik­kon­to­ret.

– Det stäm­mer fak­tiskt. Vi har bör­jat sät­ta upp den, vi har så pass många lam­por så vi mås­te bör­ja re­dan nu, be­kräf­tar Erik Sö­der­berg, press­an­sva­rig på tra­fik­kon­to­ret.

Att sät­ta upp be­lys­ning­en drygt två må­na­der in­nan jul är inga kons­tig­he­ter. Att tän­da den dä­re­mot... nå­gon måt­ta får det va­ra. Att be­lys­ning­en är igång kring Ro­sen­bad är ett test.

– Det ver­kar va­ra att man prov­kör be­lys­ning­en. Tan­ken är in­te att ha tänd jul­be­lys­ning i ok­to­ber. Det är ti­digt. Vi kom­mer för­mod­li­gen tän­da den i slu­tet av no­vem­ber.

Så man kan in­te för­vän­ta sig att ni rullar ut Äl­gar­na på Ny­bro­plan i näs­ta vec­ka?

– Nej, pre­cis. Det hand­lar om att för­be­re­da ef­tersom vi har många lam­por att sät­ta upp och vi har en de­ad­li­ne att pas­sa. Ju­len vän­tar in­te.

TÄNT. Nu har sta­den bör­jat sät­ta upp jul­be­lys­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.