Ge färd­tjänst­chauf­fö­rer hög­re lön och fler bi­lar

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - En som är van att vän­ta

Kom­men­tar till ”Dot­ter till An­na” som skrev in­sän­da­ren om färd­tjänst den 29/9-2018:

In­te så kons­tigt egent­li­gen om man be­tän­ker att chauf­fö­rer­na har så då­ligt be­talt att de hell­re tar en vin­kan­de pas­sa­ge­ra­re från ga­tan än färd­tjänst. De tjä­nar på det. Var och varan­nan chauf­för kla­gar för bru­kar­na att de har för då­ligt be­talt.

För­slag: För­hand­la med ar­bets­gi­va­ren om att ge färd­tjänst­chauf­fö­rer­na bätt­re lön och skaf­fa fler bi­lar. Det kanske skul­le lö­sa sig ba­ra med lö­ne­höj­ning. Då vill fler kö­ra för er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.