Unikt träd vid Va­sa re­al fälls in­te

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Som Vi i Va­sas­tan har skri­vit fle­ra gång­er ti­di­ga­re kan fy­ra träd, tre lin­dar och tro­li­gen en apel, stop­pa ut­bygg­na­den av Va­sa re­al. Läns­sty­rel­sen gav sta­den dis­pens att fäl­la trä­den men be­slu­tet är nu över­kla­gat till mark- och mil­jö­dom­sto­len.

Trä­den står på sko­lans gård ut­med Häl­sing­e­ga­tan och där finns även en Gink­go Bi­lo­ba. Fle­ra lä­sa­re har hört av sig till oss och va­rit oroade att det­ta säll­syn­ta träd, som ska va­ra nä­ra släkt med fos­sil från per­ma­pe­ri­o­den, 270 mil­jo­ner år gam­la, ska för­svin­na.Vi i Va­sas­tan kan nu ge ett lug­nan­de be­sked: Ging­ko-trä­det är in­te ett av trä­den som sta­den pla­ne­rar att av­ver­ka i sam­band med ut­bygg­na­den av sko­lan.

FOTO: ANNICA E-M OLSSON

SÄLLSYNT. Ett träd vid Va­sa re­al är av den uni­ka ar­ten Gink­go bi­lo­ba.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.