Nu ska cyk­lar­na bort från Karl­bergs sta­tion

Nu ska ”cy­kel­kyr­ko­går­den” bort från Karl­berg. Från och med i tors­dags ploc­kar Tra­fik­ver­ket bort cyk­lar­na som stått där se­dan sta­tio­nen la­des ner.

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mim­mi Epstein

Som Vi i Va­sas­tan har skri­vit ti­di­ga­re rustas Karl­bergs sta­tion för att stå redo som joursta­tion om nå­got skul­le krång­la med Ci­ty­ba­nan. I vec­kan bör­ja­de Tra­fik­ver­ket dess­utom ploc­ka bort de cyklar som stått kvar ut­an­för sta­tio­nen se­dan den stäng­des för­ra som­ma­ren.

– He­la trädäc­ket som de har stått på ska bort. Det är ba­ra cy­kel­vrak kvar, jag tror in­te att det står en en­da hel cy­kel där, sä­ger Mag­nus Sand­berg, sta­tions­för­val­ta­re på Tra­fik­ver­ket och fort­sät­ter:

– Plat­sen har bland an­nat an­vänts som sop­sor­te­rings­plats, det har sett väl­digt das­sigt ut. Nu ploc­kar vi bort skräp, sly och däck för att rus­ta om­rå­det.

FOTO: TOMMY FREDRIKSSON

DÄCK SKA VÄCK FRÅN DÄCK. Nu tas cyk­lar­na bort från Karl­bergs sta­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.