VISSTE DU ATT…

Vi i Vasastan - - Vasastan -

19 no­vem­ber 18.30-21 är det öp­pet hus om Ha­gas­ta­den. Ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret be­rät­tar om pro­jek­tet, med fo­kus på tra­fik­frå­gor och den bli­van­de Nor­ra sta­tionspar­ken. Plats: Re­stau­rang Sta­tion (Gäv­le­ga­tan/Nor­ra Sta­tions­ga­tan).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.