Ju­läl­gar­na är till­ba­ka i ci­ty

Vi i Vasastan - - Stockholm - Michael Toll

De har gått på som­mar­be­te i Val­len­tu­na och kanske fått i sig nå­got gott.

Ett av Stock­holms mest fo­ta­de jul­be­lys­nings­djur är till­ba­ka. Och visst ser de frä­scha­re ut än nå­gon­sin? Äl­gar­na vid Ny­bro­plan har bli­vit ett av Stock­holms mest hyl­la­de julpynt. I år tycks de va­ra frä­scha­re än nå­gon­sin ti­di­ga­re. Men vad glan­sen be­ror på kan in­te tra­fik­kon­to­ret sva­ra på.

– De har gått på som­mar­be­te i Val­len­tu­na och kanske fått i sig nå­got gott, men nå­gon di­rekt hand­på­lägg­ning har det in­te fått i öv­rigt, sä­ger An­ders Hed­lund, be­lys­nings­in­gen­jör på Tra­fik­kon­to­ret.

På lör­dag 24 no­vem­ber kloc­kan 15 är det in­vig­ning av årets jul­be­lys­ning, en hän­del­se som äger rum i Kungs- träd­går­den. Men vill man va­ra först och fo­ta äl­gar­na är det 15.30 vid Ny­bro­plan som gäl­ler.

– Det stäm­mer. Vår plan är att äl­gar­na ska tän­das en halv­tim­me se­na­re. Först tänds de så kal­la­de re­nar­na i Kungs­träd­går­den. Egent­li­gen är det hjor­tar, men al­la här i Stock­holm tror att det är renar, sä­ger An­ders Hed­lund.

FO­TO: MICHAEL TOLL

Ut­an­för kung­li­ga Dra­ma­ten står äl­gar­na som snart ska ly­sa upp till­va­ron.SKO­GENS KONUNG.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.