Hur fi­rar du förs­ta ad­vent?

Vi i Vasastan - - Hej Vasastan -

An­na Ohls­son, 65, fors­ka­re, Gäst­ri­ke­ga­tan:

– Vi bru­kar gö­ra i ord­ning ad­vents­sta­ken och tän­da förs­ta lju­set och kanske dric­ka li­te glögg.

Dag Eken­berg, 75, fi­kar på Ös­ter­malm men bor på Sö­der:

– Kom­mer stäl­la upp el­ljus­sta­ken i fönst­ret, vi­da­re blir det inte så myc­ket till fi­ran­de för min del.

Le­ti­cia Oka­bay­ashi, 28, job­bar på pos­ten, Tim­mer­mans­ga­tan:

– Jag ska trä­na ac­royo­ga till­sam­mans med någ­ra vän­ner. Vi bru­kar gö­ra det på helg­da­gar.

Eli­na Berg, 31, mam­ma­le­dig, Kungs­hol­men:

– Jag kom­mer baka lus­se­bul­lar och dric­ka glögg med mi­na vän­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.