Här har Guld­bol­len-vin­na­ren Nils­son Lin­delöf köpt ny lya

Fot­bolls­spe­la­ren och Man­ches­ter Uni­ted­proff­set Victor Nils­son Lin­delöf har köpt en lä­gen­het vid Oden­plan, nå­got som hans fru be­rät­tar om i so­ci­a­la me­di­er.

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mi­chael Toll 073-600 69 08 mi­[email protected]­rekt­press.se

Den ny­re­no­ve­ra­de se­kel­skif­testre­an på Odeng­a­tan är på 93 kvadrat­me­ter och var myc­ket po­pu­lär un­der bud­giv­ning­en. Slut­pri­set lan­da­de på 9 875 000 kro­nor, drygt 106 000 kro­nor per kvadrat­me­ter.

Jo­han Du Rietz, an­sva­rig fas­tig­hets­mäk­la­re på Alex­an­der White, kan inte ut­ta­la sig om var­ken kö­pa­re el­ler säl­ja­re, men för­kla­rar att det var ett lätt­sålt ob­jekt.

– In­tres­set var stort. Det är en trea med allt man kan öns­ka sig, sä­ger Jo­han Du Rietz.

Victor Nils­son Lin­delöf med fa­milj tar över lä­gen­he­ten ef­ter års­skif­tet.

”Vi får till­gång i ja­nu­a­ri och det vi ska gö­ra är att må­la om och byg­ga plats­bygg­da bok­hyl­lor och gar­de­ro­ber”, skri­ver Victor Nils­son Lin­delöfs fru Ma­ja på sin blogg.

GULDBOLLDENPLAN? Victor Nils­son Lin­delöf, till var­dags i Man­ches­ter Uni­ted, har inte ba­ra vun­nit en guld­boll – ut­an även en bud­giv­ning på en trea i Va­sas­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.