45 mil­jo­ner mind­re till Stock­holms kul­tur

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mi­chael Toll

Kul­tur­för­valt­ning­en går mot bist­ra ti­der när kas­san krym­per med 45 mil­jo­ner. En­ligt käl­lor in­om or­ga­ni­sa­tio­nen ska runt 100 tjäns­ter, av to­talt cir­ka 1 000, bort.

Det var vid 02.45 nat­ten till mån­dag som en ord­nings­vakt upp­märk­sam­ma­de en man som upp­träd­de kons­tigt vid Stads­hu­set. Det vi­sa­de sig att han kas­ta­de nå­gon form av färg på Stads­hu­set, in­for­ma­tions­tav­lor och minst en sta­ty.

– Man­nen kun­de gri­pas vid Kungs­holms-torg. Han är miss­tänkt för grov ska­de­gö­rel­se, sä­ger To­we Hägg vid Stock­holmspo­li­sen.

Po­li­sen ha­de ef­ter gri­pan­det ing­et svar på var­för man­nen har kas­tat färg, om det finns kopp­ling­ar till mån­dags­kväl­lens No­bel­fest­lig­he­ter. Fär­gen sa­ne­ra­des se­dan.

FOTO: MIM­MI EP­STE­IN

GRÖNT. Även en av en­tré­dör­rar­na på den väst­ra si­dan av Stads­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.