Kaup­pi in­vi­ger fe­mi­nis­tisk filmfes­ti­val

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Den 28 feb­ru­a­ri är det dags för fjär­de upp­la­gan av Stock­holms fe­mi­nis­tis­ka filmfes­ti­val. Årets in­vig­nings­ta­la­re är dra­ma­ti­kern, re­gis­sö­ren och skå­de­spe­la­ren Lo Kaup­pi.

Hon är ak­tu­ell med dra­ma­ti­se­ring och re­gi av Mär­ta Tik­ka­nens kult­ro­man Män kan in­te våld­tas som har ur­pre­miär på Stock­holms stads­tea­ter den 2 feb­ru­a­ri. Fes­ti­va­len in­vigs 28/2 kloc­kan 18 på bi­o­graf Skan­dia och på­går fram till den 3/3.

In­vig­nings­film är det li­ba­ne­sis­ka Oscars­bi­dra­get Ka­per­naum i re­gi av Na­di­ne La­ba­ki. Dess­utom av­slö­jas årets vin­na­re av sti­pen­di­et An­na-pri­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.