Ga­tor­na där det de­la­des ut flest p-bö­ter

Vi i Vasastan - - Vasastan -

To­talt skrevs det ut 562 982 par­ke­rings­bö­ter i Stock­holm un­der 2018. Det­ta är en ök­ning med 92 876 par­ke­rings­bö­ter jäm­fört med 2017. På tju­go i topp­lis­tan över ga­tor­na där flest p-bö­ter skri­vits ut lig­ger fem styc­ken i Va­sas­tan/Norrmalm.

Des­sa är Bir­ger Jarls­ga­tan (4 318), Re­ge­rings­ga­tan (3 294), Väst­man­na­ga­tan (2 999), Tu­le­ga­tan (2 913) och Svea­vä­gen (2 897).

Flest p-bö­ter un­der 2019 de­la­des ut på Val­halla­vä­gen, där lap­pa­des 5 891 bi­lar. He­la lis­tan finns på stock­hol­mdi­rekt.se.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS

BÖTESTOPPEN. Ful­par­ke­ra in­te fel på Val­halla­vä­gen - det kan stå dig dyrt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.