Va­na­dishi­sto­rik

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Va­na­dis­ba­det öpp­na­de förs­ta gången 1938 och stäng­des 2007 för att det var i för då­ligt skick. 2008 pre­sen­te­ra­des pla­ner på ett helt nytt även­tyrs­bad med id­rotts­hall. Men pro­jek­tet gick i stö­pet på

grund av pro­blem med fi­nan­sie­ring.

Ef­ter många om och men och po­li­tis­ka stri­der fö­reslogs 2012 en enkla­re upp­rust­ning av ba­det för 53 mil­jo­ner kro­nor. 2014 åter­in­vig­des ba­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.