Vad ska jag und­vi­ka?

Viktklubb - - Innehåll -

Det finns inga för­bud men tänk på att skräp­mat, smör­gå­sar, snacks, och så­ser al­la in­ne­hål­ler sto­ra mäng­der ka­lo­ri­er och det kan där­för va­ra smart att und­vi­ka des­sa om du vill hål­la dig in­om din ram ut­an att va­ra hung­rig. Det är ock­så bra att tän­ka på att ju mind­re du äter desto vik­ti­ga­re är det vad du äter så att du får i dig bra nä­ring för di­na ka­lo­ri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.