TIPS PÅ BRA FRU­KOST:

Viktklubb - - Innehåll -

Sat­sa på det du gil­lar Om du vill ha bröd så sat­sa på grovt bröd med he­la kär­nor. Välj pro­te­in­ri­ka på­lägg som in­te in­ne­hål­ler allt­för myc­ket mät­tat fett. Kal­kon, ägg el­ler avo­ka­do är bra al­ter­na­tiv. Om du äter gröt så sat­sa på hav­re­gryns­gröt el­ler gröt på 4-kornsk­kross, top­pa med riv­na äpp­len och sol­ros­frön el­ler blanda i ett ägg i grö­ten. Na­tu­rell yog­hurt är ett an­nat bra al­ter­na­tiv. Top­pa med hem­gjord müs­li el­ler kros­sat knäc­ke­bröd och li­te fukt och bär. Tänk på att in­te dric­ka di­na ka­lo­ri­er, ett glas juice kan va­ra gott men för­sök hål­la dig till kaf­fe, te el­ler smak­satt vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.