Det är in­te för sent att bör­ja trä­na

Krop­pen är gjord för rö­rel­se – oav­sett hur gam­mal den är. I dag mo­tio­ne­rar he­la 72 pro­cent över 75 minst en gång i vec­kan, vi­sar sta­tistik från SCB.

Viktklubb - - Innehåll - Text: SO­FIA YOO Fo­to: THINKSTOCK

– Det bå­de fö­re­byg­ger ål­derskräm­por och hål­la krop­pen alert, sä­ger trä­nings­ex­per­ten Lei­la Sö­der­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.