MYT: Att bör­ja styr­ke­trä­na på äld­re dar kan öka ris­ken för ska­dor

Viktklubb - - Innehåll -

Tvärtom, att styr­ke­trä­na mins­kar ris­ken för ska­dor. För styr­ke­trä­ning hand­lar in­te ba­ra om sto­ra bi­ceps och magru­tor, ut­an även om att till ex­em­pel stär­ka rygg, nac­ke, le­der och li­ga­ment.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.