MYT: Att stret­cha kan mins­ka din trä­nings­värk

Viktklubb - - Innehåll -

Nä­hä­du. Or­sa­ken till att du får trä­nings­värk är att du har an­vänt di­na musk­ler på ett sätt som de in­te är va­na vid. Och den vär­ken får än­då sä­gas va­ra en bra värk. För att und­vi­ka be­svär är sna­ra­re upp­värm­ning­en vik­ti­gast, men att stret­cha ef­teråt kan möj­li­gen mins­ka di­na ste­la le­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.