MYT: Mer musk­ler kan mins­ka ris­ken för hjärt- och kärl­sjuk­do­mar

Viktklubb - - Innehåll -

Ja, i för­läng­ning­en är det fak­tiskt helt kor­rekt. För mer musk­ler ger hög­re för­brän­ning, och det i sin tur mins­kar ris­ken för en rad vikt­re­la­te­ra­de sjuk­do­mar såsom ex­em­pel­vis hjärt- och kärl­sjuk­do­mar och di­a­be­tes typ 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.