Pro­va Me­del­havs­kos­ten du med!

Viktklubb - - Innehåll -

Fru­kost:

4 Fil­mjölk med färs­ka bär, full­korns­bröd med ost och mar­ga­rin samt pap­ri­ka och/el­ler to­mat. 4 Hav­re­gryns­gröt med ling­on och ski­vad ba­nan. 4 Ägg­smör­gås med full­korns­bröd, ett glas mjölk samt en frukt.

Mel­lan­mål:

4 Frukt och osal­ta­de nöt­ter som ex­em­pel­vis man­del, cashewnöt­ter, has­sel­nöt­ter el­ler val­nöt­ter. 4 Ost­smör­gås med full­korns­bröd och mar­ga­rin, en frukt. 4 Yog­hurt med färs­ka bär.

Lunch och mid­dag:

Af­sa­neh: ”Tall­riks­mo­del­len bru­kar va­ra en bra väg­led­ning till en nyt­tig och kom­plett mål­tid.” FYLL TALLRIKEN MED:

4 1/3 del kött, fisk, kyck­ling el­ler ve­ge­ta­riskt al­ter­na­tiv.

4 1/3 del kok­ta grön­sa­ker och/el­ler rot­fruk­ter

4 1/3 del full­korns­ris/ pas­ta, po­ta­tis, qui­noa el­ler bul­gur.

4 1–2 ost­smör­gås med full­korns­bröd.

4 Drick gär­na vat­ten till ma­ten och av­slu­ta mål­ti­den med 1 –2 fruk­ter och/el­ler bär.

4 Gör en sal­lad till ma­ten med grö­na blad­grön­sa­ker, kål, vit­kål och rot­fruk­ter som mo­röt­ter, röd­be­tor etc. Strö över lätt­ros­ta­de nöt­ter och frön och an­vänd färsk­pres­sa­de ci­tron och oliv­ol­ja till dres­sing.

4 Ät gär­na fisk 2–3 gång­er per vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.