Pann­biff med to­ma­ter och bul­gur

Coop Häl­so­kas­se

Viktklubb - - Onsdag -

4 PORTIONER Til­lag­nins­g­tid: 20 mi­nu­ter

2 dl okokt full­korns­bul­gur 1 dl mel­lan­mjölk, 3% 2 msk strö­bröd salt och pep­par 500 g nöt­färs, 10% 1 msk oliv­ol­ja 350 g to­ma­ter 1 röd­lök 5 vit­löks­klyf­tor 1 msk oliv­ol­ja 2 msk bal­sam­vi­nä­ger 1 tsk tor­kad ore­gano

GÖR SÅ HÄR:

1. Sätt ug­nen på 200 gra­der. Ko­ka bul­gu­ren en­ligt an­vis­ning­ar­na.

2. Blan­da mjöl­ken, strö­brö­det, sal­tet och pep­parn i en skål.

3. Blan­da i fär­sen och for­ma 4–8 bif­far som du se­dan ste­ker i ol­ja på hög vär­me (cir­ka 1 min på var­je si­da för fin ste­ky­ta.)

4. Lägg to­ma­ter­na, röd­lö­ken och vit­lö­ken i en ugns­fast form. Ring­la över ol­jan och vi­nä­gern, och kryd­da med ore­gano, salt och pep­par. Lägg se­dan bif­far­na ovan­på.

5. Till­red i mit­ten av ug­nen tills bif­far­na är ge­nom­stek­ta cir­ka 10 min.

Fett: 36 pro­cent. Kol­hyd­ra­ter: 36 pro­cent. Pro­te­in: 28 pro­cent.

Mid­dag

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.