In­si­da lår/bäc­ken­bot­ten

Viktklubb - - Söndag -

SÅ GÖR DU: Sitt på en stol med rak rygg och spänn din mage ge­nom att dra in na­veln mot rygg­ra­den. Pla­ce­ra kud­den mel­lan knä­na och knip med bäc­ken­bot­ten som om du är kiss­nö­dig och för­sö­ker hål­la dig. Pres­sa se­dan knä­na mot varand­ra ut­an att släp­pa kni­pet. Håll pres­sen och räk­na till 15. Uppre­pa 3 gång­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.