Di­a­be­tes typ 1

Viktklubb - - Söndag -

Drab­bar of­tast yng­re. Kan bry­ta ut snabbt. Ut­gör i dag 5–10 pro­cent av al­la di­a­be­tes­sju­ka, varav 7 000 är barn och unga.

Ökar för till­fäl­let i he­la Skan­di­na­vi­en.

Or­sa­kas av att krop­pen slu­tar pro­du­ce­ra in­su­lin.

Vik­ten spe­lar ing­en roll för ris­ken att in­sjuk­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.