Di­a­be­tes typ 2

Viktklubb - - Söndag -

Drab­bar of­tast äld­re, men i dag även barn och ung­do­mar, och då främst de med övervikt.

Kan ta lång tid att upp­täc­ka.

Ut­gör i dag 85–90 pro­cent av al­la di­a­be­tes­sju­ka samt minst 10 pro­cent av Sve­ri­ges in­vå­na­re över 65.

Ökar för till­fäl­let i sam­ma takt som fet­man i he­la värl­den, med högst ök­nings­takt i U-län­der, men dub­ble­ring även i Sve­ri­ge de se­nas­te 20 åren.

Upp­åt 80 pro­cent li­der ock­så av fet­ma.

Or­sa­kas bland an­nat av att krop­pens in­su­lin in­te räc­ker till då kropps­hyd­dan är för stor.

Di­a­be­tes typ 2 drab­bar främst äld­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.