Glöm in­te ma­ten!

Viktklubb - - Söndag -

ÄT GÄR­NA DETTA:

❥ Grön­sa­ker och rot­fruk­ter till al­la mål­ti­der. ❥ Fisk, bå­de ma­ger och fet, 2–3 ggr/vec­ka. ❥ Full­korns­pro­duk­ter. ❥ Livs­me­del med omät­tat fett som finns i till ex­em­pel kyck­ling, kött, ve­ge­ta­bi­lis­ka ol­jor och mar­ga­rin.

…MEN MINS­KA PÅ DETTA:

❥ Trans­fett som finns i snabb­mat och hög­pro­ces­sad mat. ❥ Fi­ka­bröd. ❥ Go­dis. ❥ Snacks. ❥ Sö­ta dryc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.