6 öv­ning­ar du kan gö­ra hem­ma

Lei­la Sö­der­holms trä­nings­pro­gram

Viktklubb - - Söndag - Text: LEI­LA SÖ­DER­HOLM Fo­to: MOA ALEXANDERSSON

SKJUTANDE RYGG

TRÄ­NAR: Ökad rör­lig­het i rygg.

SÅHÄR GÖR DU: Stå på al­la fy­ra, skjut ryg­gen i ta­ket så högt du kan och ak­ti­ve­ra ma­gen som stöd. Byt och svan­ka se­dan max­i­malt. Väx­la där­ef­ter mel­lan att skju­ta rygg och svan­ka 20 gång­er, och för­sök att kom­ma läng­re och läng­re var­je gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.