Fak­ta

Viktklubb - - Söndag -

Namn: Hen­rik Ennart.

Ål­der: 58.

Yr­ke: Ve­ten­skaps­jour­na­list på SVD, för­fat­ta­re och fö­re­lä­sa­re.

Böc­ker: Bland an­nat ”Dö­den i gry­tan: om vår räds­la för rik­tig mat” (2010), ”Åld­ran­dets gå­ta: ve­ten­ska­pen som för­läng­er ditt liv” (2012), ”Åld­ran­dets gå­ta: me­to­der­na som för­läng­er ditt liv” (2013), ”Den blå ma­ten: re­cept för ett långt och lyc­kat liv ”(2015), ”Hap­py food: om hur mat och lyc­ka häng­er ihop” (2017)

Fo­to: MAGNUS FOND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.