Tips!

Viktklubb - - Söndag -

Avo­ka­do är in­te ba­ra en välsma­kan­de hörn­sten i var­je tacome­ny. Den bi­drar dess­utom med an­vänd­ba­ra en­zy­mer som hjäl­per till vid mat­smält­ning­en och på så vis hö­jer häl­so­vär­det av al­la and­ra rå­va­ror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.