Gott med kyck­ling

Viktklubb - - Söndag - Fo­to: KRON­FÅ­GEL

I jäm­fö­rel­se med fläsk, nöt, gris och lamm så är kyck­ling bå­de mag­ra­re och in­ne­hål­ler mer pro­te­in. I sam­ar­be­te med Kron­få­gel bju­der vi här på en vec­kas mid­dagsre­cept – al­la ba­se­ra­de på fågel. Smak­lig mål­tid!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.