Ljum­ma asi­a­tis­ka vår­rul­lar med kyck­ling och chi­li­dipp

Viktklubb - - Söndag -

4 PORTIONER Til­lag­nings­tid: 20 mi­nu­ter

200 g kok­ta ris­nud­lar 150 g strim­lad rät­ti­ka 100 g strim­lad mo­rot 100 g strim­lad gur­ka 1 msk ros­ta­de och hac­ka­de jord­nöt­ter 1 msk ros­ta­de se­sam­frön 2 msk li­me­juice 1 msk fisk­sås 1 msk se­sa­m­ol­ja 100 g grov­hac­kad färsk ko­ri­an­der 100 g grov­hac­kad färsk myn­ta 8 ris­pap­pers­blad 200 g Mi­nut­kyck­ling Pep­par & pap­ri­ka, Kron­få­gel 8 sal­lads­blad Chi­li­dipp: 1 dl sweet chi­lisås ½ dl ja­pansk so­ja 2 msk ri­ven ing­e­fä­ra 2 msk li­me­juice

GÖR SÅ HÄR:

1. Blan­da nud­lar­na med grön­sa­ker­na, nöt­ter­na, frö­na, li­me­jui­cen, fisk­så­sen och ör­ter­na. Sma­ka av. 2. Dop­pa ris­bla­den ett och ett i li­te vat­ten i cir­ka 4–5 sek och lägg på en ren ar­bets­bänk el­ler skär­brä­da. 3. Låt bla­det mjuk­na li­te och lägg se­dan på någ­ra ski­vor kyck­ling. Top­pa med sal­lad och rul­la ihop kan­ter­na som en kål­dol­me, tajt så att den in­te öpp­nar sig. 4. Blan­da sam­man in­gre­di­en­ser­na till så­sen. Ser­ve­ra se­pa­rat i skål och dip­pa rul­lar­na i den­na. Smak­lig mål­tid!

Fett: 20 pro­cent. Kol­hyd­ra­ter: 65 pro­cent. Pro­te­in: 15 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.