Ci­tron­s­tekt kyck­ling­bröst med vit­löks­sås och salt­ba­ka­de röd­be­tor

Viktklubb - - Söndag -

4 PORTIONER Til­lag­nings­tid: 15 mi­nu­ter

600 g kyck­ling­bröst­fi­lé­er ri­vet skal och juice från 1 ci­tron 10 vit­löks­klyf­tor 4 dl kyck­ling­bul­jong 2 dl mat­lag­nings­gräd­de 1 msk majs­stär­kel­se till red­ning 6 röd­be­tor 4 dl havs­salt ½ msk oliv­ol­ja 1 msk röd­vins­vi­nä­ger 1 färsk tim­jankvist salt och pep­par 200 g bladspe­nat 350 po­ta­tisstomp

GÖR SÅ HÄR:

1. Kryd­da och bryn fi­lé­er­na i en stek­pan­na med skinn­si­dan nedåt i cir­ka 5–8 min. Ett tips är att ste­ka i en kall pan­na så blir skin­net kris­pi­ga­re. Vänd och stek där­ef­ter cir­ka 1 min på köttsi­dan. Lägg se­dan upp kyck­ling­en på en plåt, dres­sa med ci­tron­skal och juice och stek i 100° ugn till 70° i in­ner­tem­pe­ra­tur.

2. Ros­ta vit­löks­klyf­tor­na i fo­lie­pa­ket i cir­ka 15–20 min 200°.

3. Ko­ka upp bul­jong­en. Låt även gräd­den ko­ka upp, till­sätt där­ef­ter vit­lö­ken och sma­ka av med salt och pep­par. Red av så­sen, mixa och si­la.

4. Ba­ka röd­be­tor­na på en bädd av havs­salt ut­strödd på en plåt i 150° i ug­nen tills de är mju­ka.

5. Ska­la och de­la i bi­tar. Vänd runt i oliv­ol­ja, vi­nä­ger och kryd­dor. Sma­ka av.

6. Vänd i spe­nat strax in­nan duk­ning.

7. Ser­ve­ra even­tu­ellt med li­te po­ta­tisstomp vid si­dan.

Fett: 27 pro­cent. Kol­hyd­ra­ter: 35 pro­cent. Pro­te­in: 38 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.