35 re­cept för en häl­so­sam vec­ka

Viktklubb - - Innehåll -

Äter du på nå­gorlun­da re­gel­bund­na ti­der var­je dag hål­ler du ditt ener­gi­in­tag jämnt.och det mins­kar ris­ken för så­väl oväl­kom­met små­sug som småä­tan­de mel­lan mål­ti­der­na.

Pla­ne­ra där­för in vec­kans mål i för­väg så vin­ner du peng­ar, tid – och onö­di­ga ka­lo­ri­er.

Fo­to: GETTY IMAGES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.