De kom i form på 90 da­gar

Till­sam­mans har vi tap­pat näs­tan 80 ki­lo!

Viktklubb - - Innehåll - Text: SO­FIA YOO Fo­to: MAGNUS LI­AM KARLS­SON

I år är det tred­je gång­en ut­ma­ning­en ”Kom i form på 90 da­gar med Mår­ten Ny­lén och Vikt­klubb” an­ord­nas. Och re­sul­ta­tet? Till­sam­mans har de fem del­ta­gar­na gått ner he­la 78,2 ki­lo och 86 cen­ti­me­ter i mid­jan – på ba­ra 3 må­na­der.

– Fo­ku­se­rar man på rätt sa­ker hän­der det all­tid gre­jer, sä­ger Mår­ten Ny­lén, trä­nings­ex­pert på Vikt­klubb.

Så här gjor­de del­ta­gar­na med ma­ten, mo­ti­va­tio­nen och mo­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.