2. Age­ra snabbt

Viktklubb - - Innehåll -

Det som var det var, nu är det nya ti­der. Så även om du åt to­kigt sto­ra de­lar av som­ma­ren kan du fort­fa­ran­de bör­ja om med en ny plan in­för hös­ten. Ju snab­ba­re du tar tag i det, desto lät­ta­re är det att kom­ma till­ba­ka till nya go­da va­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.