5. Sat­sa på ren mat

Viktklubb - - Innehåll -

Bör­ja att för­sö­ka äta så ”ren” mat som möj­ligt. Med det me­nas kött, fisk och få­gel med grön­sa­ker och rot­fruk­ter. Kom­plet­te­ra det med en bra kol­hyd­rat­käl­la som till ex­em­pel full­kornspas­ta, rå­ris, qu­i­noa, mat­korn el­ler mat­ve­te. Und­vik dä­re­mot vit pas­ta, vitt bröd, vitt ris, gra­täng­er och an­nan mat som är full med fett och snab­ba kol­hyd­ra­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.