7. Bör­ja fö­ra dag­bok

Viktklubb - - Innehåll -

Skriv ner bå­de hur du äter, trä­nar och mår. Då kom­mer du att kun­na se vis­sa sam­band mel­lan ditt väl­må­en­de och din vikt. Dess­utom kan du gå till­ba­ka and­ra gång­er och ser hur du gjor­de för att åter­ta kon­trol­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.