8. Skilj på fest och var­dag

Viktklubb - - Innehåll -

Gi­vet­vis ska du kun­na un­na dig nå­got ext­ra då och då, men kanske in­te var­je dag. En ka­nel­bul­le till lör­dags­fi­kat är ing­en fa­ra, men att äta en var­je dag kom­mer in­te hjäl­pa dig om du vill kom­ma i form. Dess­utom kom­mer det he­la ti­den för­flyt­ta di­na grän­ser och till­slut kanske det kom­mer att krä­vas mer för att få ”det där lil­la ext­ra” när det väl är dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.