9. Und­vik sö­ta dryc­ker

Viktklubb - - Innehåll -

Ty­värr. Det finns ab­so­lut ingen­ting po­si­tivt med sö­ta dryc­ker, sorg­ligt men sant. Dess­utom är det onö­digt att dric­ka ka­lo­ri­er. Vat­ten som bå­de mål­tids­dryck och törs­t­släc­ka­re är där­för all­tid det bäs­ta al­ter­na­ti­vet. Så för­sök att all­tid ha en kan­na kallt, gott vat­ten i kylen. Och ski­va gär­na i li­te ci­tron el­ler gur­ka så känns det li­te ro­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.