Lei­las ef­fek­ti­va kom-igång-pass

Viktklubb - - Innehåll -

TRICEPSPRESS, 12 ST

Pla­ce­ra hän­der­na nä­ra krop­pen och rum­pan nä­ra bän­ken un­der he­la öv­ning­en. Sänk se­dan ned krop­pen och låt arm­bå­gar­na gå rakt bak­åt. När arm­bågs­le­den be­fin­ner sig i 90 gra­ders vin­kel pres­sar du till­ba­ka upp till rak arm. Ha en stolt håll­ning och brös­ta upp dig ge­nom he­la öv­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.