3 CRUNCHES (SITUP) PÅ BÄNK, 12 ST

Viktklubb - - Innehåll -

Sätt dig på bän­ken och ta stöd med hän­der­na om du be­hö­ver. Lu­ta dig se­dan li­te bak­åt och spänn ma­gen sam­ti­digt som du sträc­ker ut be­nen så rakt som möj­ligt. Böj knä­na och för dem och ditt bröst mot varand­ra. Sträck se­dan ut be­nen och lu­ta dig bak­åt igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.